Beste spe(e)l(st)ers, beste ouder(s), Zoals onlangs aangegeven zijn we met een team van mensen bezig om de concept indelingen voor het volgend seizoen voor te bereiden. Op basis van het voorwerk van Marcel Eijkenboom zijn onze nieuwe leeftijdscoördinatoren in overleg met de trainers en het jeugdbestuur hard aan de slag om de concepten gereed […]