Algemeen  Dit protocol geldt tot nader order van het bestuur van vv Scharn, gewijzigd op 10.10.2020. De maatregelen buitensportaccommodaties in navolging van kabinetsbesluit zijn maatgevend. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen Trainers en spelers die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen geen training geven of deelnemen aan […]