Richtlijn en uitleg bij lichamelijk letsel op sportcomplex Scharn

Bij blessures of verwondingen gelden dezelfde regels mbt medische hulp als buiten het sportcomplex.

Voor alle kleine letsels is er altijd ijs en pijnstilling aanwezig bij materiaalbeheer. En een flesje AA met een zakje snoep doet wonderen.

Indien vermoeden van een kwetsuur dusdanig is dat professionele medische hulp nodig is/lijkt kan er ten alle tijden de HuisArtsenPost (HAP) gebeld worden voor overleg.
Dit is vooral bij letsels waarbij slachtoffer gewoon zelf kan lopen. Mitella’s en verbanden liggen bij materiaalbeheer en in ehbo/behandelruimte. Een vrijwilliger hoeft niet mee te gaan met slachtoffer, dit blijft een verantwoordelijkheid voor leider van het team. Hier kan bv familie gebeld worden of teamgenoten.

Als slachtoffer zelfstandig of met omstander naar HAP kan gaan bel dan de HAP van zijn eigen woonomgeving.

  • HAP Maastricht 043-3877777
  • HAP Geleen/Sittard 046-4009925
  • HAP Heerlen/Kerkrade 045-5778844

Bij vermoeden van breuk, luxatie of een zichtbaar letsel waarbij slachtoffer NIET zelf kan lopen kan altijd 112 gebeld worden.
Denk bv aan hersenletsel met bewustzijnsverlies of een beenbreuk. Laat bij koude buitentemperaturen, regen of koude wind het slachtoffer het liefst NIET buiten liggen. Gebruik dan onze schepbrancard om slachtoffer te “scheppen” en breng deze naar een warmere omgeving. Ondertemperatuur kan bedreigender zijn dan een beenbreuk! Lukt dit niet haal dan een aluminiumfolie deken voor slachtoffer (regel: goud is koud mbt juiste kant bij gebruik).

Bel 112 en vermeld indien mogelijk naam en geboortedatum slachtoffer, adres Bemelerweg 92 Maastricht, aard van het letsel en evt. aanrijroute ambulance zoals vermeld in het calamiteitenplan, welke gedeeld is via verenigingsmail (veld 1, 5 en 6 via Bemelerweg, veld 2,3 en 4 via de Oude Molenweg). Zorg dat de poorten open staan.

Belangrijk! Een letsel op een sportcomplex valt vaak niet onder de meest urgente spoedzorg, hou dus rekening met een maximale aanrijtijd van 30 minuten!

Bij het bellen met de HAP of 112 zal ALTIJD door de centralist een triage worden gedaan. Hij/zij beslist dan of er een ambulance zal moeten komen of dat slachtoffer met eigen vervoer naar de HAP of EHBO moet komen. Laat nooit iemand zonder een belletje naar de HAP of EHBO gaan i.v.m. wachttijden aldaar.

Een aantal keren zijn recent na triage van een meldkamercentralist HAP of Ambulancedienst mensen huiswaarts gekeerd met de opmerking: “had maar een ambulance gebeld” vanuit de EHBO of huisarts. Let wel een centralist doet de triage en beslist. Achteraf na een röntgenfoto en een uur wachten in een wachtkamer is het dan makkelijk een verwijt te maken naar bv de vereniging. Wees hier alert op bij feedback. Dit is iets te gemakkelijk praten achteraf.

Kosten:
Er zijn nogal wat misverstanden hierover.

Bij een hulpvraag gelden dezelfde regels als in het “normale” leven. Er zijn GEEN kosten voor de vereniging.
Alles gaat via de eigen ziektekostenverzekering. Als een ambulance moet komen en deze besluit om NIET te vervoeren kost dit het slachtoffer niets!!
Indien wel vervoer moet plaatsvinden met een ambulance gaat dit van het eigen risico af mits dat er nog is. Idem voor HAP of EHBO bezoek op eigen vervoer. De vereniging heeft hier geen kosten aan. Enkel als er door toedoen van de vereniging letsel is ontstaan of bv geen eigen verzekering dan pas zou mogelijk, misschien, tenzij etc. etc. de verzekering vd club of KNVB in beeld kunnen komen.

Echter dit mag NOOIT een reden zijn om iemand niet te helpen. Dat is altijd voor een latere zorg. Net zoals kleding die een speler nog eventueel aan heeft. Als die niet eenvoudig uit kan worden getrokken blijft het aan. Dit is allemaal ondergeschikt aan het letsel.

Tot slot:

Wij allen zijn géén professionele hulpverleners, maar doen allen ons best.

Protocol gezond verstand heeft iedereen meegekregen.

Wie niets doet kan ook geen fouten maken. Wees dus oprecht en behulpzaam indien nodig, en mocht je iets niet weten is dat ook een antwoord.

Same zien veer Sjaan!

Bij vragen: scheidrechters@scharn.nl 

Klik op onderstaande afbeelding voor het Calamiteitenplan van vv Scharn (versie december 2022).