Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur van vv Scharn heeft tijdens de eerste bestuursvergadering de volgende invulling van de diverse commissies gemaakt:

 • Voorzitter Henny Jamin.
 • Penningmeester Björn Flos, vice-penningmeester Stephan Viertel.
 • Secretaris Roel Peters / Wubbo Mulder (tijdelijk ondersteuning).
 • Financiële CIE Björn Flos. Onder de financiële CIE hangen:
  –  Contributie/leden CIE
  –  Personeelszaken CIE (administratie)
 • Senioren CIE Michel Ziesemer & Jordy Nypels.
 • Jeugd CIE François Frijns, Michiel Bemelmans, Cheng Vermanen, Patrick Cortenraede.
 • Meiden/Dames CIE Patrick Cortenraede, Michiel Bemelmans, Stephan Viertel.
 • Technische CIE Michel Ziesemer, Jordy Nypels, François Frijns.
 • Wedstrijdzaken (Jeugd & Senioren) samen met scheidsrechters CIE, Henny Jamin a.i.
 • Sponsor CIE Henny Jamin.
 • Sportiviteit en respect CIE Wubbo Mulder.
 • Kantine CIE Roel Peters, François Frijns, Stephan Viertel.
 • Toernooi CIE Michiel Bemelmans & Cheng Vermanen.
 • GCM: Michiel Bemelmans.
 • Activiteiten CIE: Michiel Bemelmans.
 • Website CIE Stephan Viertel, Cheng Vermanen, Jordy Nypels.
 • Accommodatie CIE Wubbo Mulder a.i.

Aanpassing kantineprijzen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 oktober is aan het nieuwe bestuur een mandaat gegeven deze te onderzoeken en al dan niet aan te passen!

Een aanpassing van de kantineprijzen is volgens het bestuur noodzakelijk en worden per 1 januari 2019:
–  losse verkoopprijzen naar € 2,
–  drankkaart naar €1,80.