vv Scharn zet nieuwe basis voor jeugdopleiding neer:
‘Ook nieuwe vrijwilligers hebben behoefte aan ondersteuning’.

Het bestuur van vv Scharn benutte de coronaperiode om een nieuwe koers te kiezen voor de jeugdopleiding. De eigen toekomst lag voorheen in de handen van één persoon, maar nu wordt de jeugd bijgestaan door een arsenaal aan helpende handen.

De Maastrichtse tweedeklasser vv Scharn is een nieuwe weg ingeslagen en hoopt daarmee een stabielere basis te creëren voor de toekomst. Na het vertrek van de vorige hoofdjeugdopleider besloot het bestuur dat het tijd was om aan een bredere basis te gaan bouwen. Inmiddels staat er nu een groot team klaar om de jeugd te ondersteunen en te begeleiden.

Ondersteuning

De hoofdverantwoordelijke wordt Sokratis Panteleou (50) en hij legt uit dat hij merkte dat veel teams binnen de vereniging nu eenmaal worden geleid door enthousiaste ouders. ,,Hoewel deze vrijwilligers enorm betrokken zijn, hebben ook zij behoefte aan ondersteuning.’’ Met het nieuwe systeem van Scharn moet de doorstroming en ontwikkeling van spelers, maar ook van trainers worden verbeterd.

Cheng Vermanen (50) zit eveneens in het nieuwe jeugdbestuur en volgens hem is het goed dat kinderen niet alleen door de ouders worden begeleid. Elke leeftijdscategorie krijgt een eigen coördinator. Michiel Bemelmans en Armand Beijers nemen bijvoorbeeld de JO7 tot en met de JO10 voor hun rekening. Voor deze groep jeugd moeten zij dienen als klankbord. ,,Zij lopen bijvoorbeeld tussen de trainingen door om te kijken hoe het gaat’’, noemt Panteleou. ,,Elk lid moet de juiste begeleiding krijgen’’, voegt Vermanen toe.

Wat de twee heren bedoelen is dat het ene kind juist behoefte heeft aan veel begeleiding en het andere kind wat minder. ,,De beschikbaarheid van die begeleiding moet er dan wel zijn’’, vertelt Panteleou. ,,Ook voor de ouders.’’

Train de trainer

Ouders stromen volgens Vermanen vaak in als trainer zodra hun kinderen op voetbal gaan. Om deze beginnende trainers meer houvast te geven, begon de club met een ‘train de trainer’-concept. Hierbij worden binnen de gehele vereniging technische trainingen gegeven en wordt er meegewerkt met de KNVB-pilot ‘Alle jeugdtrainers in de basis’. Deze sessies worden gegeven door de gekwalificeerde jeugdtrainers van Scharn en op die manier krijgen de ouders goede handvaten om bij de eigen trainingen te hanteren.

(Bron: De Limburger 24 april 2021)