De aannemer is bezig met het vervangen van de nieuwe kunstgrasmat op veld 2.
De werkzaamheden lopen volgens planning.
Deze week worden de randen hersteld/gelegd, drainage doorgespoeld en de onderlaag aangevuld en geëgaliseerd.
Daarna wordt de ondergrond gekeurd en na vrijgave kan woensdagmiddag/donderdagmorgen begonnen worden met het leggen van de nieuwe mat. De aannemer gaat door totdat de mat ligt met de korrels en de zand. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Zonodig gaat men in het weekend door. Vanaf maandag 11 sept. gaat men het veld speelklaar maken, o.a. doelen, ballenvangers, dug-outs etc. plaatsen. De planning is dat vrijdag 15 sept. het veld wordt vrijgegeven voor trainingen en wedstrijden.

Voor verdere info kun je terecht bij Jan Smeets van Accommodatiebeheer.