vv Scharn doet ook dit jaar weer mee  aan de vrijwilligersactie van het Oranje Fonds.

Vrijdag 10 maart a.s wordt wederom de jaarlijkse NL-doet dag georganiseerd.

We beginnen om 09.00 uur en eindigen om ± 14.00 uur.

De werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn o.a. :

– netten verplaatsbare doeltjes repareren cq vervangen.
– het schilderen van de buitenramen van het jeugdhome.
– het complex opruimen en schoonmaken van zwerfvuil, onkruid etc.
– het schoonmaken van alle dug-outs.
– het schoonspuiten met hoge druk van de trappen en bordessen van ons clubgebouw.
– het wassen van de ramen van de kantine

Voor een klein hapje en drank wordt gezorgd.

We kunnen nog enkele vrijwilligers gebruiken en men kan zich opgeven bij Jan Smeets tel : 06-10481103 en/of per email jan.smeets2@home.nl.