Door de Corona-crisis is het voetbalseizoen helaas vroegtijdig tot een eind gekomen.

Vorig jaar heeft Marcel Eijkenboom, Hoofd Jeugdopleiding, aangekondigd aan het einde van dit seizoen te stoppen.
De afgelopen tijd heeft Marcel zich gericht op het samenstellen van de concept-indeling voor komend seizoen.
Nu deze taak erop zit en het voetbal zo goed als stilligt, nemen wij in goed onderling overleg afscheid van Marcel.
Wij danken Marcel voor zijn inspanningen de afgelopen jaren en wensen hem veel succes in de toekomst.

Begin februari hebben wij jullie geïnformeerd dat met Pierre Borgignons overeenstemming was bereikt over zijn aanstelling als de nieuwe Technisch Jeugd Coördinator.
Geheel onverwacht heeft Pierre ons recentelijk laten weten af te zien van zijn aanstelling in deze functie.
Wij betreuren dit besluit en gaan nu direct op zoek naar een nieuwe Technisch Jeugd Coördinator.
In de tussentijd zal een team van mensen onder leiding van het jeugdbestuur aan de slag gaan en binnenkort in gesprek gaan met de teams, trainers en leeftijdscoördinatoren.

Wij hopen op ieders begrip, ondersteuning en flexibiliteit in deze vervelende ontstane situatie.

Voor vragen, reacties of suggesties kunt u zich wenden tot jeugd@scharn.nl

Het (jeugd-)bestuur van vv Scharn