Met de actie gratis Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft vv Scharn het signaal afgegeven dat we werk maken van veilig vrijwilligerswerk.

Inmiddels is al een groot aantal VOG’s binnengekomen en is de respons van de leden op dit verenigingsinitiatief erg positief. Landelijk nemen inmiddels al meer dan 3.000 verenigingen deel aan deze actie en het aantal groeit nog iedere dag.

Binnenkort zal aan de leden die nog niet hebben gereageerd een herinnering worden gestuurd met het verzoek om toch vooral aan dit mooie initiatief deel te nemen want de vereniging dat zijn we met zijn allen.
 
Mocht u geen mail hebben ontvangen of is de mail kwijtgeraakt dan stuur
een mail naar sportiviteit@scharn.nl en zullen wij zorgen dat u opnieuw benaderd wordt om de VOG aan te vragen.