Van donderdag 10 aug t/m zondag 13 aug. hebben meer dan 6000 wandelaars het Scharncomplex bezocht.
De kantine met terrassen was ingericht als verzorgings- en controlepost. Veel koffie/thee, broodjes, vlaai en Ria’s soep werden door de wandelaars genuttigd. Het verblijf en bediening op onze terrassen en in de kantine werd als zeer positief en gastvrij ervaren.
Het organisatieteam onder leiding van Jan is met Ria, Miep, Huub, Gerard, Theo, Henk weken bezig geweest om dit evenement goed te laten verlopen.
We mogen zeggen dat het weer een zeer geslaagde Scharn-activiteit is geweest, die mede namens de vele spontane en bereidwillige vrijwilligers tot zeer grote tevredenheid van zowel de wandelaars als de organisatie van de Heuvellandvierdaagse, de naam vv Scharn weer op de kaart heeft gezet.
Dank allemaal voor jullie tomeloze inzet, het was geweldig om met jullie samen te werken.