Lid worden van vv Scharn! Wat moet je weten?

 

Belangrijk is dat u alles schriftelijk afhandeld!

 

Aanmelding lidmaatschap

Lever het volledig ingevulde aanmeldingsformulier / registration form samen met € 15,- inschrijfgeld in tijdens het wekelijkse inloopuur van de ledenadministratie op woensdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur.
Het aanmeldingsformulier / registration form is te downloaden op www.scharn.nl

 

Opzegging en wijzigingen
Wil je stoppen met voetballen, naar een andere vereniging gaan, je lidmaatschap veranderen of ga je verhuizen?

Hieronder volgt een uitzetting van de te volgen procedure:

  • Opzeggen:

Indien men het lidmaatschap bij de vv Scharn wil opzeggen kan dit SLECHTS schriftelijk (per brief / per e-mail / formulier op de website).

Opzeggen kan met behulp van dit formulier op de website (klik op deze link).

Per e-mail: ledenadministratie@scharn.nl

Per brief:    vv Scharn, Postbus 4298, 6202 WC Maastricht

BELANGRIJK!: De schriftelijke opzegging moet vóór 1 juni van het betreffende jaar worden ingediend. De verplichting tot contributie blijft van kracht tot 1 juli van het betreffende seizoen.

Opzeggen na 1 juli betekent dat er contributie wordt geheven!

 

  • Naar een andere vereniging? Hoe?

 

Indien men het lidmaatschap bij vv Scharn wil opzeggen en bij een andere vereniging wilt gaan voetballen, dient de volgende procedure in acht te worden genomen:

  1. Vanaf het seizoen 2015-2016 worden overschrijvingen slechts digitaal afgehandeld. Men kan zich bij de nieuwe vereniging aanmelden waardoor de oude vereniging een verzoek tot overschrijving ontvangt. Dit verzoek wordt na afhandeling van eventuele formaliteiten zoals openstaande contributie / inleveren teamkleding geakkoordeerd door de oude vereniging. Dit strekt tot definitieve overschrijving.Er hoeft geen spelerspas / ledenmutatiekaart meer te worden verstrekt door de oude vereniging.
  2. Houdt rekening met de datum van 15 juni. Overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni bekend te zijn bij de KNVB.
  3. U bent contributieplichtig tot 1 juli van het jaar. Per 1 juli worden alle automatische incassomachtigingen door ons ingetrokken. Indien het lidmaatschip niet voor 1 juli is beëindigd wordt er opnieuw contributie geïnd.

 

  • Van spelend naar steunend lid? Hoe?

 

Wijzigingen in het lidmaatschap kunnen slechts op schriftelijke wijze worden doorgegeven door middel van een e-mail aan ledenadministratie@scharn.nl of per brief aan het bovenstaande postbusadres.

Per 1 juli van het betreffende jaar wordt men steunend lid van vv Scharn. Wij zorgen voor aanpassing van het contributiebedrag. Om van steunend lid spelend lid te worden geldt dezelfde procedure.

 

  • Verhuizing of wijziging betaalrekening?

 

Wijzigingen van persoons-/adres- of betalingsgegevens kunnen slechts op schriftelijke wijze worden ingediend door middel van een e-mail aan ledenadministratie@scharn.nl of per brief aan het bovenstaande postbusadres.

Gelieve de door uw gewenst ingangsdatum te vermelden. Indien het rekeningnummer wijzigt dient verder aan te worden gegeven op wiens naam de rekening staat.

 

Belangrijk is dus dat u alles schriftelijk afhandelt!