1. Dit protocol geldt tot nader order van het bestuur van vv Scharn, dit is een aanvulling op het “Protocol verantwoord sporten kinderen & jeugd”, uitgegeven door Maastricht Sport,
  versie 01/24-04-2020 (klik hier).
 2. De maatregelen buitensportaccommodaties in navolging van het kabinetsbesluit van Maastricht Sport zijn maatgevend.
  Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website:
  Link naar “Maatregelen buitensportaccommodaties in navolging van kabinetsbesluit”.
 3. Iedere trainer en speler dient deze protocollen strikt na te leven om zo de gezondheidsrisico’s in te perken.
  De spelers worden bij ontvangst geïnstrueerd omtrent richtlijnen en protocol door de trainer.
  De trainer houdt minimaal 1,50 meter afstand tot kinderen en andere trainers en aanwezigen op het complex.
 4. Teams trainen in eerste instantie 1 x per week, met een duur van 60 minuten per training. Het nieuwe aangepaste trainingsrooster is hierbij bindend.
 5. Per team mag er 1 trainer aanwezig zijn op een training.
 6. Spelers en trainers dienen zich aan de aanwijzingen te houden die de aanwezige coördinator (geel hesje) geeft.
 7. Als eerste wordt gestart met de leeftijdscategorie van 0-12 jaar.
  De teams trainen 1 x per week met hun vaste trainer.
 8. Trainers en spelers die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen geen training geven of deelnemen aan trainingen.
 9. Bij aankomst op het sportcomplex dient de trainer eerst zijn handen te wassen/te ontsmetten (na overleg met coördinator).
  De spelers dienen dit voor vertrek naar de voetbalclub thuis te doen, kom niet eerder dan 10 minuten voor je training.
 10. De trainers geven 1 dag voor de trainingen aan welk en hoeveel trainingsmateriaal ze nodig hebben.
  De trainingsmaterialen die worden verstrekt zijn: trainingsballen, 1 kleur hesjes, pilons en hoedjes.
  Deze worden door materiaalbeheer voor de kleedlokalen (buiten) klaargezet met vermelding van het team, die de materialen gaan gebruiken.
 11. Spelers hebben geen toegang tot het gebouw en blijven de hele training (incl. aankomst en vertrek) onder toezicht en verantwoordelijkheid van de trainer.
 12.  Trainende teams blijven zoveel mogelijk uit elkaars buurt, ieder dus op zijn eigen speelhelft. Trainers gaan ook niet onderling overleggen.
 13.  De kantine en kleedlokalen zullen gesloten zijn. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de toiletten.
 14.  De trainer draagt er zorg voor dat de spelers behorende bij zijn/haar team gedurende de 60 minuten training op de eigen speelhelft blijven en niet op de andere speelhelft of andere trainingsveld gaan rondlopen.
  De spelers mogen nergens naartoe zonder toestemming van de trainer.
 15.  Spelers worden voorafgaand aan de training bij de hoofdingang (hek bij parkeerplaats) afgezet door de ouders/of anderen.
  Zij worden geïnstrueerd door hun trainer en die geeft aan naar welk trainingsveld zij moeten gaan.
  Het trainingsschema wordt voor de training aan de trainers kenbaar gemaakt.
  Ouders, begeleiders, familie en etc. van de sportende kinderen gaan dus niet mee naar een training en mogen het sportpark niet betreden.
  Spelers dienen hier na de training ook weer te worden opgehaald.
 16. Er zijn aparte routes voor sporters die arriveren en sporters die vertrekken.
  Die zullen vooraf aan de trainers worden aangegeven.
  De poort bij de fietsenstalling is de ingang/uitgang.
  Degene die met de fiets komen plaatsen de fiets in de fietsenrek en verzamelen zich dan op de parkeerplaats bij hun team.
  Dit doen ook de spelers die met ander vervoer komen.
 17. Rechts van de poort (op de parkeerplaats) worden vakken (met borden) aangegeven van het team dat komt trainen, hier dient het team zich te verzamelen.
  De benodigde trainingsmaterialen (al eerder opgegeven) zullen aan de andere kant van de omheining worden klaargelegd. De trainer haalt deze op.
  De aanwezige coördinator zal hierin duidelijke aanwijzingen geven. Deze sluit ook nadat iedereen aanwezig de poort.
 18. De richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Maastricht Sport en vv Scharn en de aanwijzingen van de coördinator dienen zonder meer te worden opgevolgd.
  Dus ook niezen in de elleboogplooi, neus snuiten in een papieren zakdoekje en deze direct weggooien in de groene afvalbak langs het veld.
 19.  Er worden tijdens de trainingen alleen die bidons gebruikt die zijn meegenomen van thuis en ook daar zijn gevuld.
  Deze mogen niet aan anderen worden gegeven.
  Door de vv Scharn worden geen bidons en ook geen water etc. verstrekt, hier moet men zelf voor zorgen.
 20.  Hesjes worden maar door 1 speler gedragen. Deze worden dus niet gewisseld.
  De trainer draagt er zorg voor dat de hesjes en alle overige trainingsmaterialen na de training worden ingeleverd bij de ingang van de kleedlokalen (incl. bord met naam van het team, zie 17). Het verzamelen van de gebruikte hesjes dient te gebeuren in een bijgeleverde plastic zak.
 21. Indien er verplaatsbare doelen met verzwaarders worden gebruikt dienen deze direct na de training weer teruggezet wordt op de juiste plaats.
 22.  Spelers geven elkaar geen high-five, er worden geen handen geschud. Tevens wordt er niet gespuugd.
 23.  Spelers dienen in voetbaltenue te arriveren op het sportcomplex.
  Zorg als ouders voor goed gestrikte veters bij de kinderen zodat fysiek contact met de trainers vermeden wordt.
  Er is geen mogelijkheid tot omkleden, aangezien de kleedlokalen gesloten zijn.
 24.  De voorbespreking door de trainer dient op 1,5 meter afstand te gebeuren van de spelersgroep.
 25.  Trainers en spelers nemen de bal zo min mogelijk in de handen, met uitzondering van keepers. Deze dragen dan uiteraard wel keepershandschoenen.
 26.  vv Scharn (in de persoon van de aanwezige coördinator) heeft het recht om trainingen, waar de maatregelen niet worden nageleefd, stil te leggen en eventueel gedurende de Corona-periode het bewuste team niet meer te laten trainen.
 27.  De trainers dienen dit protocol na te leven.
  Indien een van de trainers dit protocol niet naleeft kan dit kenbaar worden gemaakt aan het bestuur of aan een van de coördinatoren van vv Scharn.
 28.  De coördinator is het aanspreekpunt voor alle trainers. Voor vragen en onduidelijkheden kan men bij hem terecht.
  Indien ouders etc. vragen hebben kan dit pas nadat de coördinator aangeeft hiervoor tijd te hebben.
  Eerst dient het gebeuren binnen het veld geregeld te zijn. Men dient te allen tijde buiten het complex te blijven.
  De coördinator bewaakt de richtlijnen en protocollen.
 29. Er zal een EHBO doos aanwezig zijn.
  Indien een trainer eerste hulp moet verlenen dient de trainer zijn hoofd af te wenden en handschoenen aan te doen alvorens EHBO toe te passen.

Klik hier voor het trainingsrooster van 18, 19 en 20 mei.

Link naar “Protocol Maastricht Sport verantwoord sporten kinderen en jeugd 30 april tot en met 19 mei 2020”.

Bestuur
vv Scharn