Algemeen 

 1. Dit protocol geldt tot nader order van het bestuur van vv Scharn, gewijzigd op 10.10.2020.
 2. De maatregelen buitensportaccommodaties in navolging van kabinetsbesluit zijn maatgevend. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de website:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

 1. Trainers en spelers die gezondheidsklachten hebben (verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts) mogen geen training geven of deelnemen aan trainingen.
 2. De richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Maastricht Sport en vv Scharn en de aanwijzingen van de coördinator dienen zonder meer te worden opgevolgd. Dus ook niezen in de elleboogplooi, neus snuiten in een papieren zakdoekje en deze direct weggooien in de groene afvalbak langs het veld.
 3. De kantine is gesloten.
 4. Er geldt binnen onze gebouwen een looprichting. Probeer die zo goed mogelijk op te volgen.

 

Maatregelen t.a.v. thuiswedstrijden en trainingen 

 1. Het sportpark is alleen open voor spelers en trainers, begeleiders van teams, scheidsrechters en aangestelde vv Scharn vrijwilligers / commissieleden. Niet team-gebonden vrijwilligers als leeftijdscoördinatoren en leden van Technische Commissie worden gevraagd zich op wedstrijddagen aan te melden via wsjeugd@scharn.nl
 2. Per team, mogen naast de spelers, alleen de team gebonden staf aanwezig zijn op een training.
 3. Geblesseerde spelers blijven thuis. Achterliggende gedachte: de getroffen maatregelen zijn er om de drukte op het sportcomplex te minimaliseren. Dus alleen de spelers die meedoen en begeleiding graag meenemen naar een wedstrijd.
 4. Bij aankomst op het sportcomplex dient de trainer eerst zijn handen te wassen/te ontsmetten. De spelers dienen dit voor vertrek naar de voetbalclub thuis te doen, kom niet eerder dan 10 minuten voor je training.
 5. Op wedstrijddagen dienen leeftijdscoördinatoren en leden van Technische Commissie Jeugd hun aanwezigheid kenbaar te maken via wsjeugd@scharn.nl
 6. Spelers worden voorafgaand aan de training bij de hoofdingang (hek bij parkeerplaats) afgezet door de ouders/of anderen. Trainers en leiders van jeugdteams worden gevraagd om de spelers daar waar nodig op te vangen en te begeleiden naar de kleedkamer/veld. Spelers dienen hier na de training ook weer te worden opgehaald.
 7. JO7/8/9 spelers dienen zich thuis om te kleden (incl. voetbalschoenen), zodat zij meteen naar het veld kunnen gaan zonder begeleiding van ouders.
 8. Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Ouders familie etc. van de sportende kinderen gaan dus niet mee naar een training en mogen het sportpark niet betreden.
 9. Trainers, leiders van zowel vv Scharn als de tegenstander en scheidsrechter zijn welkom in het secretariaat (wel op 1,5 mtr. afstand).
 10. Bij thuiswedstrijden wordt GEEN ranja verzorgd zolang deze maatregelen van toepassing zijn. Graag dus eigen rustdrank meenemen.
 11. Spelers en trainers dienen zich aan de aanwijzingen te houden die de aanwezige coördinator (hesje)
 12. Spelers dienen zo kort mogelijk op te houden in het kleedkamergebouw. Voor aanvang van de training of de wedstrijd is er kort de gelegenheid om om te kleden. Na afloop van de wedstrijd of de training is er kort de gelegenheid om om te kleden en eventueel te douchen.
 13. Iedere trainer en speler dient deze protocollen strikt na te leven om zo de gezondheidsrisico’s in te perken. De spelers worden bij ontvangst geïnstrueerd over richtlijnen en protocol door de trainer. De trainer houdt minimaal 1,50 meter afstand tot kinderen en andere trainers en aanwezigen op het complex. Er wordt getraind volgens het gecommuniceerde trainingsrooster.
 14. Na afloop van de training, blijf je niet hangen op het sportcomplex. Ja mag ook niet naar een andere wedstrijd of training gaan kijken.
 15. De trainers dienen dit protocol na te leven. Indien een van de trainers dit protocol niet naleeft kan dit kenbaar worden gemaakt aan het bestuur of aan een van de coördinatoren van vv Scharn.
 16. De coördinator is het aanspreekpunt voor alle trainers. Voor vragen en onduidelijkheden kan men bij hem terecht. Indien ouders etc. vragen hebben kan dit pas nadat de coördinator aangeeft hiervoor tijd te hebben. Eerst dient het gebeuren binnen het veld geregeld te zijn. Men dient te allen tijde buiten het complex te blijven. De coördinator bewaakt de richtlijnen en protocollen. De aanwijzingen van de coördinator moeten worden opgevolgd.

Maatregelen ten aanzien van kleedkamergebruik 

 1. In de wedstrijdzaken-APP of de nl-app zijn de kleedlokalen en de speelvelden opgenomen. De informatie die in de app staat is accuraat. Dit betekent dat men vooraf precies weet waar ze dienen om te kleden en op welk veld er gespeeld wordt. Dit voorkomt ophopingen voor het bord en creëert een stuk duidelijkheid.
 2. Kleedkamers worden door de teams na afloop grondig schoongemaakt.

Maatregelen ten aanzien van uitwedstrijden junioren 

 1. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m JO19 vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Het verzoek is om met zo weinig mogelijk auto’s te gaan rijden. Ook per auto maximaal 1 ouder, de chauffeur. Uitzonderingen zijn de trainers en teambegeleiders die eventueel met een andere ouder meerijden.
 2. Men mag aanwezig blijven bij een uitwedstrijd, maar hou wel duidelijk de 1,5 meter afstand in acht.
 3. Graag na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk weer vertrekken, als team. Graag zo kort mogelijk douchen. GEEN OUDERS in de kleedlokalen dus.
 4. Verzamelen voor een uitwedstrijd gebeurt idealiter niet op ons sportcomplex op drukke momenten; dit is te achterhalen door te kijken naar het wedstrijdprogramma. Fietsen parkeren op ons sportcomplex is wel mogelijk, houdt rekening met de sluitingstijd van het sportcomplex.
 5. Scharn teams die uitspelen bij Scharn worden gezien als thuisspelend. Oftewel ouders zijn helaas niet welkom.
 6. Geblesseerde spelers blijven thuis. Achterliggende gedachte: de getroffen maatregelen zijn er om de drukte op het sportcomplex te minimaliseren. Dus alleen de spelers die meedoen en begeleiding graag meenemen naar een wedstrijd.

Maatregelen ten aanzien van (uit)wedstrijden senioren 

 1. Het verzoek is om met zo weinig mogelijk auto’s te gaan rijden. Alleen spelers en stafleden die actief betrokken zijn bij de wedstrijd mogen mee.
 2. Graag na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk weer vertrekken, als team. Indien men doucht, graag dit zo kort mogelijk doen.
 3. Verzamelen voor een uitwedstrijd gebeurt idealiter niet op ons sportcomplex op drukke momenten; dit is te achterhalen door te kijken naar het wedstrijdprogramma. Liefst op parkeerplaats. Fietsen parkeren op ons sportcomplex is wel mogelijk.
 4. Geblesseerde spelers blijven thuis. Achterliggende gedachte: de getroffen maatregelen zijn er om de drukte op het sportcomplex te minimaliseren. Dus alleen de spelers die meedoen en begeleiding graag meenemen naar een wedstrijd.
 5. Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag.
 6. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

 

Bestuur vv Scharn