In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om deze mensen van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de Voedselbank samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

 
Ook vv Scharn wil graag haar maatschappelijke betrokkenheid hierbij tonen en op initiatief van SNS gaan wij de jaarlijkse actie van regionale zender L1 ondersteunen.
De komende 2 weken kunnen hiervoor producten ook bij ons worden ingeleverd!!

 
(Let op: het betreft lang houdbare artikelen en inleveren is mogelijk tót 18-12-2017).
Daarnaast doet vv Scharn nog 2 acties:

 

  • Tijdens de competitiewedstrijd op 10 december a.s. tegen Sportclub ‘25 zal er gecollecteerd worden waarbij de gehele opbrengst bestemd zal zijn voor de Voedselbank!
  • Op zaterdag 16 december gaan wij samen met RKSV Heer bij PLUS Schriever in winkelcentrum “de Leim” het winkelend publiek aansporen een artikel te kopen en voor deze actie in te leveren!
    Enkele jeugdteams zullen dan ook in het winkelcentrum tussen 10:00 tot 14:00 uur aanwezig zijn bij PLUS Schriever en het inzamelpunt, de SNS-winkel.

Steun deze actie en laten we er SAMEN een succes van maken!