ALV 2020 UITGESTELD

Wederom gooit het corona virus roet in het eten en zijn wij genoodzaakt om als gevolg van de afgekondigde maatregelen de Algemene Leden Vergadering van de vv Scharn nogmaals uit te stellen.

In eerste instantie hadden we 16 oktober gepland om een fysieke vergadering te houden. Daar hebben we toen als gevolg van de beperking op fysieke samenkomsten van af moeten zien en zijn we verder gegaan met het idee om een  online vergadering te houden. Ondanks de mogelijke bezwaren hadden we gemeend dat we als bestuur toch een dergelijke vergadering konden plannen. Wij aan de ene kant van de camera en de leden individueel aan de andere kant.

Echter door het verbod op samenkomsten, waarvoor nu een beperking voor binnen en buiten het aantal van twee (2) geldt, zijn wij genoodzaakt deze online vergadering van 13 november ook af te gelasten en de ALV tot nader order uit te stellen. Ook de inzage van de documenten komt hiermee te vervallen.

Dit is erg jammer, want er stonden toch een aantal belangrijke zaken op de agenda:

  • Benoeming nieuw bestuur
  • Goedkeuring financiële verantwoording 2019/2020 (kascontrole heeft inmiddels plaats gevonden)
  • Goedkeuring exploitatiebegroting 2020/2021

We beraden ons over hoe we hier mee omgaan. Jullie horen nog van ons.

De afgekondigde maatregelen hebben niet alleen gevolg voor de ALV, maar ook voor alle samenkomsten binnen en buiten.

Bijvoorbeeld:

  • Trainers mogen ook buiten met niet meer dan 2 personen bij elkaar staan.
  • Alleen de materialen beheerder zal tot de materialen ruimte toegang hebben.
  • Geen ophopingen in de gangen bij de kleedkamers.
  • Vergaderingen dienen zoveel mogelijk online te gebeuren. Indien een fysieke bijeenkomst niet te voorkomen is, is het maximaal aantal aanwezigen twee (2).
  • Ook voor werkzaamheden in de gebouwen en op de terreinen, geldt maximaal twee (2) personen.

Indien er vragen of twijfels zijn, benader dan een van de bestuursleden.

Als bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een veilige sportomgeving, op alle fronten.

Met sportieve groet en blijf gezond,

Hoofdbestuur | vv Scharn