STICHTING VROUWENVOETBAL MAASTRICHT OPGERICHT

Met de oprichting van de Stichting Vrouwenvoetbal Maastricht (VVM) wordt een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het Maastrichtse vrouwenvoetbal en een stap gezet naar een verdere professionalisering ervan.

Een start werd in de zomer van 2019 gemaakt toen de vier grootste amateurclubs, vv Scharn, SC Jekerdal, RKSV Leonidas-W en RKHSV Heugem/Randwijck,  een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van meisjes-/vrouwenvoetbal afsloten. De ontwikkeling hiervan kreeg meteen een impuls.

Behalve het samenwerkingsverband is er nu in Maastricht ook een stichting, die zich ten doel gesteld heeft: het beoefenen en bevorderen van het meisjes- en vrouwenvoetbal.
Daartoe wordt de samenwerking gezocht met én tussen de amateurvoetbalclubs en Betaald Voetbal Organisaties op de onderdelen meisjes- en vrouwenvoetbal.
Verder wil men zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport organiseren.

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter drs. Ger Beckers, secretaris prof. dr. Yasin Temel, penningmeester Jan Meertens, de leden Kaatje Jansen en Liesbeth van Vliet-Kruisifikx.