Laatste training

Alle jeugdteams hebben tot en met donderdag 17 december de gelegenheid om te trainen. Dit is nog volgens het nu geldende trainingsschema.

Winterstop

Gezien de invoering van de lockdown om contacten tot een minimum te beperken en er nog geen zicht is op herstart van de competities, is besloten om de trainingen voor alle teams te laten beginnen op maandag 18 januari 2021.

De winterstop gaat dus in op vrijdag 18 december en duurt tot en met zondag 17 januari.
Vanaf maandag 18 januari is het complex weer geopend voor trainingen van alle jeugdteams. Uiteraard blijven de huidige corona-maatregelen tot nader bericht geldig.

Namens de jeugdcommissie willen wij onze dank uitspreken richting alle vrijwilligers en trainers welke de afgelopen periode er op bewonderingswaardige wijze voor gezorgd hebben dat trainingen, onderlinge wedstrijden en toernooien gespeeld konden worden. Dit is ook een periode waar we elkaar door onderlinge samenwerking beter hebben leren kennen. Laten we hiervan de vruchten plukken in 2021.

Op een gezond en beter 2021.

Namens de jeugdcommissie
Cheng Vermanen