Onze hoofdtrainer Anton Vriesde neemt afscheid van de vv Scharn aan het einde van dit seizoen.

Anton is met in totaal 9 dienstjaren de trainer met de langste staat van dienst als hoofdtrainer ooit bij onze vereniging.

Wij zijn Anton veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Wij wensen hem veel succes in de toekomst.

Over zijn opvolging zullen wij U zo spoedig mogelijk informeren.

Bestuur vv Scharn