Het bestuur van vv Scharn wenst u een gezond en sportief 2024.

Tevens nodigt het bestuur u en uw partner van harte uit om op

7 januari a.s. vanaf 17.00 uur te proosten op het nieuwe jaar

tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.