Op 21 april heeft het kabinet een besluit genomen waardoor kinderen weer buiten mogen voetballen.

Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat zij onder begeleiding niet per se de 1.5 meter afstand hoeven aan te houden.  Voor de jeugd in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar is dit onder begeleiding ook toegestaan mits zij wél op 1.5 meter afstand van elkaar blijven.

De gemeente Maastricht maakt hiervoor afspraken met de sportverenigingen. Maastricht Sport bekijkt op moment hoe dit in de gemeente Maastricht kan worden georganiseerd.

Wij zullen jullie zo spoedig mogelijk informeren over de ontwikkelingen en wat dit betekent voor vv Scharn.

Link naar bericht Maastricht Sport
Link naar bericht KNVB

Namens het Jeugdbestuur

Cheng Vermanen